Despre Județul Olt

Aşezare geografică

Situat în partea de sud a ţării, judeţul Olt cuprinde un număr însemnat de localităţi din dreapta şi stânga râului al cărui nume îl poartă, legate între ele prin vechi tradiţii economice şi culturale.

Suprafaţa totală de 5498 km2, reprezentând 2,3% din teritoriul ţării, situează judeţul pe locul 22 la nivelul României. Judeţul Olt are ca vecini: la est – judeţul Teleorman; la nord-est – judeţul Argeş; la nord-vest – judeţul Vâlcea; la vest – judeţul Dolj; iar la sud, pe o distanţă de 47 km Dunărea, care-l desparte de Bulgaria.

 

 

Relieful

 

        Centrat pe valea inferioară a Oltului şi teraselor sale, relieful este format din câmpii şi dealuri nu prea înalte. Înclinaţia generală a ţinutului de la nord la sud îi conferă acestuia o expoziţie sudică însorită. Altitudinea reliefului coboară în pantă lină de la Vitomireşti, către Dunăre până la Corabia.

De la limita de nord a judeţului până în apropiere de Slatina se întâlneşte zona de dealuri, reprezenând din punct de vedere geomorfologic, un compartiment al Piemontului Getic, cunoscut în această zonă sub numele de Platforma Cotmeana.

La sud de Slatina până la Dunăre începe să se desfăşoare o parte a Câmpiei Române, cu următoarele subunităţi de câmpie: Câmpia Caracalului, Câmpia Boianului şi Câmpia Burnasului.

 

Clima

 

        Poziţia geografică şi relieful determină în mare măsură şi manifestarea elementelor climatice de pe teritoriul judeţului. Clima judeţului Olt aparţine tipului temperat-continental, mai umedă în partea de nord şi mai aridă în partea de sud. Punctul cel mai friguros este la Caracal datorită curenţilor reci din estul Câmpiei Române care îşi au punctul terminus în această zonă, iar punctul cel mai călduros este la Corabia.

 

Hidrografia

 

Axul principal al reţelei hidrografice îl constituie râul Olt care străbate judeţul pe la mijloc de la nord la sud. Râul Olt primeşte ca afluenţi principali – pe dreapta râul Olteţ, iar pe stânga câteva râuri cu debit foarte mic cum sunt Tesluiul şi Dârjovul.

În partea de nord, judeţul Olt este brăzdat şi de râul Vedea, cu afluentul de pe partea dreaptă Plapcea. Pe distanţa de 47 km, partea de sud a judeţului este udată de apele Dunării, care colectează întreaga reţea hidrografică a judeţului.